В кошику:
  • 0 Житло
  • 0 Трансфери
  • 0 Екскурсії
0.00 Загалом:
Тривалість:
Кошик

Індустрія переходить в онлайн

Ситуація, в якій перебуває сьогодні ринок туристичних і транспортних, перш за все, авіаційних, послуг, є класичною: цей ринок є типовим ринком споживача за Ф.Котлером. Оскільки зміни цього становища (відповідно, повернення до кризового стану ринку, до ситуації 2006-2007 років) у найближчій чи навіть середній перспективі не передбачається, сучасний стан ринку тревел-послуг диктує й глобальні тенденції його розвитку. Іншими словами, в умовах, коли суб'єкти ринку змушені конкурувати за платоспроможного споживача, перевагу (а відтак і клієнта) отримує той із них, який спро-можеться надати потенційному клієнтові оптимальне рішення протягом мінімального часу.

В таких умовах технології онлайн-бронювання тревел-послуг стають життєво необхідними для будь-якого туристичного чи авіаційного агента. Дійсно, усе менше клієнтів туристичних компаній згодні чекати на підтвердження замовленого контенту, розглядаючи колись загальновживаний спосіб оффлайн-бронювання своєрідним екстримом. Усе це є справедливим і для України, що наочно демонструє тенденції вітчизняного ринку тревел-послуг (графіки 1 і 2).
   


Вельми промовистими є дані, які ілюструють темпи зростання долі онлайн-трансакцій на вітчизняному ринку тревел-послуг. Із приведених нижче даних стає зрозуміло, що сектор онлайн-бронювання розвивається в Україні випереджаючими темпами (графік 3).

 

Як бачимо, темпи зростання долі онлайн-бронювання на українському ринку з часом зменшуються, проте вони й досі є надзвичайно високими порівняно з іншими ринками. Наприклад, європейським, для якого означені вище тенденції виглядають наступним чином (графіки 4 і 5).


Подібні тенденції спостерігаються й на інших ринках. Це, зокрема, ілюструє графік 6.

Слід також зазначити: крім  звичайної «онлайнізації» тревел бізнесу, топ-брендом сучаснної індустрії є її «мобілізація». Іншими словами, стрімке збільшення трансакцій з тревел-контентом за допомогою мобільних пристроїв, таких, як планшети чи смартфони.  За прогнозами Amadeus, до 2020 року за допомогою мобільних пристроїв здійснюватиметься до 25%трансакцій у сегменті онлаин- комерції.

Зауважимо, що запроваджен-ий в агентську бізнес-практику онлайн-іструментарію, призначеного для мобільних пристроїв, с окремою складовою програм розвитку бізнесу, відтак вимагає певних зусиль та інвестицій як з боку розробників цього інструментарію, так й агентів. Однак варто взяти до уваги, що сучасний мандрівник, схильний до придбання певних послуг за принципом «прийшов, побачив, купив», має певний ступінь консерватизму, завдяки якому скоріше придбає уподобану послугу через; сайт свого агента, ніж на сторонньому ресурсі. Відтак запровадження в агентську практику мобільних версій онлайн-послуг, що пропонуються в аеропортах, у готелях, на курортах, круїзних лайнерах чи потягах, дасть можливість агентам отримати додатковий прибуток завдяки комісійним від продажу таких послуг.

Висновок, який можна зробити з наведених даних, є однозначним: Україна є одним зі світових лідерів у швидкості зростання онлайн-трансакцій на ринку бронювання тревелконтенту. Не в останню чергу завдяки розповсюдженості серед учасників ринку інструментарію компанії Amadeus, яка сьогодні є одноосібним лідером із розроблення та впровадження рішень, призначених для оптимального розв'язаная задач, що їх ставлять перед туристичними компаніями їхні клієнти. Цей інструментарій не просто є кращим на даний момент: індустрія повсякчас розвивається, й Amadeus, передбачаючи шляхи та тенденції її розвитку, розробляє та постачає своїх партнерів інструментами майбутнього. (джерело журнал "Украинский туризм", 2013)

Повернутися до списку
Розділ не знайдений.
Увага! Відбувається обробка результатів пошукового запиту.